pneumosclerosis - výmena patologického pľúcneho spojivového tkaniva, v dôsledku zápalových a degeneratívnych procesov v pľúcach, sprevádzaný porušením pružnosti a výmenu plynov v postihnutých oblastiach. Lokálne zmeny sú asymptomatické, difúzne - sprevádzané progresívnou dýchavičnosťou, kašľom, bolesťou na hrudníku, rýchla únava. Na identifikáciu a vyhodnotenie lézie, rádiografiu a počítačovú / multistickú CT pľúc, spirografiu, pľúcnu biopsiu s morfologickým overením diagnózy sa používa. Pri liečbe pneumokrózy sa používajú GCS, cytostatiká, antifibrotiká, oxygenoterapia, respiračná gymnastika; ak je to potrebné, nastolí sa otázka transplantácie pľúc.

pneumosclerosis

Pneumoskleróza je patologický proces charakterizovaný nahradením pľúcneho parenchýmu nefunkčným spojivovým tkanivom. Pneumofibróza sa zvyčajne vyvíja v dôsledku zápalových alebo dystrofických procesov v pľúcach. Proliferácia spojivového tkaniva v pľúcach spôsobuje deformáciu priedušiek, prudké zhutnenie a zmenšenie pľúcneho tkaniva. Pľúca sa stávajú bezvzduchové a zmenšujú sa. Pneumoskleróza sa môže vyvinúť v každom veku, častejšie sa pozoruje táto patológia pľúc u mužov starších ako 50 rokov. Pretože sklerotické zmeny v pľúcnom tkanive sú nezvratné, choroba má neustále postupujúci priebeh, môže viesť k hlbokej invalidite a dokonca k smrti pacienta.

Klasifikácia pneumokrózy

Pokiaľ ide o stupeň substitúcie pľúcneho parenchýmu s spojivovým tkanivom,

 • pľúcna fibróza - reštriktívne obmedzené zmeny v pľúcnom parenchýme, ktoré sa striedajú s pľúcnym tkanivom vzduchu;
 • pneumosclerosis (v skutočnosti pneumokleróza) - zhutnenie a nahradenie parenchýmu pľúc spojivovým tkanivom;
 • pnevmotsirroz - extrémny prípad pneumosklerózy charakterizovaný úplnou výmenou alveol, ciev a priedušiek spojivovým tkanivom, pleurálna konsolidácia, posunutie na postihnutú stranu orgánov mediastína.

Pri prevalencii v pľúcach môže byť pneumokleróza obmedzená (lokálna, fokálna) a difúzna. Obmedzená pneumokleróza je malá a veľká ohnisková vzdialenosť. Obmedzená pneumoskleróza makroskopicky predstavuje segment komprimovaného pľúcneho parenchýmu s poklesom objemu tejto časti pľúc. Zvláštnou formou ohniskovej pneumokrózy je karnifikácia (postpneumonická skleróza, pri ktorej sa pľúcne tkanivo vo vzhľade a konzistencii podobá surovému mäsu v zápalovom zameraní). Pri mikroskopickom vyšetrení v pľúcach možno určiť sklerotické ložiská ohniska, fibro-teleklázia, fibrínový exsudát atď.

Difúzna pneumoskleróza postihuje celé pľúca a niekedy obe pľúca. Pľúcne tkanivo je zhutnené, objem pľúc je znížený, ich normálna štruktúra je stratená. Obmedzená pneumokleróza významne neovplyvňuje funkciu výmeny plynov a elasticitu pľúc. Pri difúznom pľúcnom postihnutí pneumosklerózou je obraz tuhých pľúc a zníženie jeho vetrania.

Primárnou léziou týchto alebo tých pľúcnych štruktúr je alveolárna, intersticiálna, perivaskulárna, perilobulárna a peribronchiálna pneumoskleróza. Pre etiologické faktory sa vyskytla postnkrotická, dyscirkulatívna pneumoskleróza, ako aj skleróza pľúcneho tkaniva v dôsledku zápalových a dystrofických procesov.

Príčiny a mechanizmus vývinu pneumokrózy

Pneumoskleróza zvyčajne sprevádza kurz alebo slúži ako výsledok niektorých pľúcnych ochorení:

 • nevyriešená infekčná, vírusová a aspiračná pneumónia, tuberkulóza, mykózy;
 • CHOCHP, chronická bronchitída a peribronchitída;
 • atelectáza pľúc, predĺžená masívna pleuriséria;
 • pneumokonióza spôsobená vdýchnutím priemyselných plynov a prachu, radiačné poranenia;
 • alveolitída (fibrotická, alergická);
 • sarkoidóza pľúc;
 • cudzie telieska priedušiek;
 • poranenia a poranenia hrudníka a pľúcneho parenchýmu;
 • dedičných pľúcnych ochorení.

Vývoj pneumosklerózy môže viesť k nedostatočnému objemu a účinnosti protizápalovej liečby týchto ochorení.

Tiež fibróza môže vyvinúť v dôsledku hemodynamických porúch v menšom cirkulačného systému (ako v dôsledku mitrálnej chlopne komory srdcové zlyhanie ľavej, pľúcna embólia), v dôsledku ionizujúceho žiarenia prijímanie pneumotropic toxické lieky u pacientov so zníženou imunitnú reakciu.

Postpneumonic fibróza sa vyvíja ako výsledok neúplné riešenie zápalu v pľúcach, čo vedie k proliferácii spojivového tkaniva jazvy a vyhladenie lumen alveol. Zvlášť fibrózy sa často vyskytuje po stafylokokové pneumónia sprevádzaná tvorbou nekrózy parenchýmu pľúc a tvorbou abscesov, hojenie je sprevádzané proliferáciou fibrózne tkaniva. Post-tuberkulóza pľúcna fibróza je charakterizované rastom pľúcneho spojivového tkaniva a vývoj emfyzému okolorubtsovoy.

Chronická bronchitída a bronchiolitída spôsobujú vznik difúznej peribronchiálnej a perilobulárnej pneumoklerózy. Pri dlhodobej pleuristike sa povrchové vrstvy pľúc zúčastňujú zápalového procesu, parenchým sa vylučuje a dochádza k vzniku pleurogénnej pneumokrózy. Fibrotizujúca alveolitída a poškodenie žiarením spôsobujú vznik difúznej pneumokrózy s tvorbou "bunkového pľúca". Pri javoch srdcového zlyhania ľavej komory, stenózy mitrálnej chlopne, kvapalná časť krvi prúdi do pľúcneho tkaniva s ďalším vývojom kardiogénnej pneumosklerózy.

Mechanizmy vývoja a formy pneumokrózy sú spôsobené jej príčinami. Avšak spoločné pre všetky etiologické formy pneumosklerózy sú poruchy ventilačnej funkcie pľúc, drenážnej kapacity priedušiek, cirkulácie krvi a lymfy v pľúcach. Porucha štruktúry a deštrukcia alveolov vedie k nahradeniu morpofunkčných štruktúr pľúcneho parenchýmu spojivovým tkanivom. Porucha lymfocytu a krvného obehu, sprievodná bronchopulmonárna a vaskulárna patológia tiež prispievajú k vzniku pneumokrózy.

Symptómy pneumokrózy

Obmedzená pneumokleróza zvyčajne neobťažuje pacientov, niekedy sa vyskytuje mierny kašeľ so zníženým spútom. Pri pohľade na stranu lézie môžu byť zistené abnormality hrudníka.

Difúzna pneumo-skleróza sa symptomaticky prejavuje nedostatkom dychu - najprv s cvičením av budúcnosti - v kľude. Koža s cyanotickým odtieňom v dôsledku zníženej ventilácie alveolárneho pľúcneho tkaniva. Charakteristickým znakom respiračného zlyhania pri pneumoskleróze je príznak hipokratických prstov (vo forme paličiek). Difúzna pneumokróza je sprevádzaná chronickou bronchitídou. Pacienti sú postihnutí kašľom - najprv zriedkavé, potom obsedantné s uvoľnením purulentného sputa. Váženie priebehu pneumoklerózy je hlavnou chorobou: bronchiektázickou chorobou, chronickou pneumóniou. Môžu sa vyskytnúť bolesti v hrudi, slabosť, strata hmotnosti, zvýšená únava.

Často existujú náznaky cirhóza pľúc: hrubý hruď deformita, atrofia medzirebrové svaly, posunutie srdce, veľké cievy a priedušnice k porážke. Pri difúznych formách pneumokrózy vzniká hypertenzia malého kruhu krvného obehu a symptómov pľúcneho srdca. Závažnosť priebehu pneumoklerózy je určená objemom postihnutého pľúcneho tkaniva.

Morfologické zmeny v pľúcnych mechúrikov, priedušiek a ciev u pnevmoskleroze vedú k porušovaniu pľúcnej ventilácie funkcie, arteriálna hypoxémia, zníženie cievnych a zložitým vývojom cor pulmonale, chronické respiračné zlyhanie, zápalové prílohu pľúcnych ochorení. Stálym spoločníkom fibróza je pľúcna emfyzém.

Diagnóza pneumoklerózy

Fyzické údaje pre pneumokrózu závisia od lokalizácie patologických zmien. Nad zónou porážky alebo difúzne počuje náhle znížené dýchanie, mokré a suché sipot, perkusný zvuk - nudný.

Spoľahlivá detekcia pneumokrózy umožňuje pľúcnu rádiografiu. Pomocou rádiografie sú zistené zmeny v pľúcnom tkanive v asymptomatickom priebehu pneumoklerózy, ich prevalencii, povahe a závažnosti. Na detailovanie stavu postihnutých oblastí s pneumokrózou sa vykonáva bronchografia, CT pľúc a MRI.

Rádiologické známky pľúcnej fibrózy sú rôznorodé, pretože odrážajú nielen sklerotické zmeny v pľúcach, ale aj obraz sprievodnými ochoreniami: rozdutie pľúc, chronická bronchitída, bronchiektázie. Röntgenové snímky stanovené zníženie veľkosti postihnutej časti pľúc, amplifikácie, sieťovaním a ovinutý pľúcna vzoru pozdĺž priedušky v dôsledku deformácie ich stien, infiltrácia a skleróza peribronchiálním tkaniva. Často nižšia pľúcna pole oddelenia formu porézny hubu ( "kavitačný"). Na bronchograms - konvergencia odchýlky alebo priedušiek a ich deformácie, malé priedušky nestanovené.

Keď sa vykonáva bronchoskopia, bronchiektázia sa často zaznamenávajú príznaky chronickej bronchitídy. Analýza bunkového zloženia spláchnutia z priedušiek umožňuje objasniť etiológiu a stupeň aktivity patologických procesov v prieduškách. V štúdii funkcie vonkajšieho dýchania (spirometria, peakflowmetry) sa zistilo zníženie vitálnej kapacity pľúc a indexov bronchodilatancie (index Tiffno). Zmeny v krvi s pneumokrózou sú nešpecifické.

Liečba pneumoklerózy

Liečba pneumokrózy je vykonávaná pulmonológa alebo terapeutom. Akútny zápalový proces v pľúcach alebo vznik komplikácií sa môže stať indikáciou pre hospitalizáciu v pľúcnom oddelení. Pri liečbe pneumokrózy je hlavným dôrazom na odstránenie etiologického faktora.

Obmedzené formy pľúcnej fibrózy, neprejavuje klinicky nevyžadujú aktívnu liečbu. Pokiaľ dôjde k fibróza s akútnym zápalom (často zápal pľúc a zápal priedušiek), predpíše antimikrobiálne látky, expektoranciá, mukolytiká, bronchodilatanciá, terapeutické bronchoskopia sa vykonáva za účelom zlepšenia odvodnenie bronchiálnej stromu (bronchoalveolárnej výplach). Pri srdcovom zlyhaní udalosti používa srdcové glykozidy a prípravky draslík, prítomnosť alergické zložky a difúzny fibrózy - glukokortikoidy.

Dobré výsledky pre pneumosklerózu poskytujú terapeutický a športový komplex, masáž hrudníka, kyslíková terapia a fyzioterapia. Obmedzená pneumokleróza, fibróza a cirhóza, deštrukcia a vyčerpanie pľúcneho tkaniva vyžadujú chirurgickú liečbu (resekcia postihnutej časti pľúc). Novou technikou pri liečbe pneumo-sklerózy je použitie kmeňových buniek, ktoré umožňujú obnoviť normálnu štruktúru pľúc a ich funkciu výmeny plynov. Pri hrubých difúznych zmenách je jedinou metódou liečby transplantácia pľúc.

Prognóza a prevencia pneumokrózy

Ďalšia predpoveď na pneumosklerózu závisí od progresie zmien v pľúcach a od rýchlosti rozvoja respiračného a srdcového zlyhania. Najhoršie varianty pneumosklerózy sú možné v dôsledku vytvorenia "bunkového pľúca" a pripojenia sekundárnej infekcie. Keď sa tvorí "bunková pľúca", respiračná nedostatočnosť sa prudko zvyšuje, tlak v pľúcnej tepne sa zvyšuje a pľúcne srdce sa rozvíja. Vývoj sekundárnych infekčných, mykotických alebo tuberkulóznych procesov na pozadí pneumosklerózy často vedie k smrti.

Opatrenia na prevenciu pneumokrózy zahŕňajú prevenciu respiračných ochorení, včasnú liečbu prechladnutia, infekcie, bronchitídu, pneumóniu, pľúcnu tuberkulózu. Pri interakcii s pneumotoxickými látkami, ktoré užívajú pneumotoxické lieky, je tiež potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia. V prostredí s nebezpečenstvom profesií spojených s inhaláciou plynu a prachu, vyžadujú použitie respirátorov, montáž vetranie v baniach a v fréz pracovisku na sklo, leštičky a ďalšie. Pri identifikácii zamestnanca atribúty fibrózu vyžaduje prevedenie do iného miesta výkonu práce, nie je spojená s expozíciou pneumotoxických látok. Zlepšenie stavu pacientov s pneumoklerózou, odvykanie od fajčenia, kalenie, ľahké telesné cvičenia.

Basal pneumoskleróza: čo to je?

Zdravie znamená nielen ukazovatele fyzickej aktivity, vytrvalosti, dobré testy. Často sa choroby vyskytujú pre človeka bez povšimnutia. Jednou z nich je radikálna pneumokróza alebo proces nahradenia pľúcneho tkaniva spojivovým tkanivom.

Aby ste mohli rýchlo začať proces liečby, potrebujete poznať hlavné charakteristiky ochorenia.

Zvláštnosti pneumoklerózy

Vývoj choroby nastáva na pozadí už existujúceho zápalového procesu, ktorý sa hromadí v pľúcnom tkanive. Postupne sa menia, deformujú, z tohto dôvodu dochádza k narušeniu elasticity v léziách a mení sa aj doprava plynov.

Ak sa neprijmú opatrenia na zabránenie vzniku patológie, extracelulárna matrica deformuje vetvy dýchacieho krku. Výsledkom je, že poškodené pľúca sa budú kondenzovať, zmenšovať, pretože sa vytvára bezvzduch.

V priebehu vývoja pneumokrózy sa zhoršuje respiračná funkcia, pretože veľkosť dýchacieho povrchu, ktorá je potrebná na to, aby sa zabezpečila výrazná redukcia.

Podľa zdravotníckych štúdií vykonaných v rôznych krajinách je percento ochorenia rovnaké u ľudí všetkých vekových skupín. Mierna výhoda sa pozoruje u mužov vo veku 35-50 rokov.

dôvody

Hlavnou príčinou vývoja patogénnych procesov v tkanivách pľúc je prítomnosť zápalu. Treba tiež poznamenať, že vývoj ochorenia môže vyvolať:

 • predtým prenášané infekčné choroby;
 • dostať do pľúc cudzie častice (prach, chemikálie);
 • zápalové procesy v zanedbanej forme;
 • pľúcna tuberkulóza;
 • plesňové infekcie;
 • chronická bronchitída;
 • vdýchnutie plynov;
 • alergény ovplyvňujúce pľúcne tkanivo;
 • zranenia pľúc a dýchacích ciest;
 • ožiarenie (vystavenie žiareniu).

Dedičný faktor je tiež jednou z hlavných príčin ochorenia. Preto je dôležité starostlivo sledovať vaše zdravie a pravidelne prechádzať lekárske vyšetrenia. Existujú aj ďalšie dôvody, ktoré môžu byť základom pre spustenie zmien v pľúcnom tkanive:

 • stagnácia v pľúcach (spôsobená srdcovými poruchami a problémami s krvnými cievami);
 • dlhodobá liečba liekmi (vedľajší účinok viacerých liekov);
 • porážka tkanív so špeciálnymi útočnými látkami (bojový účel).

Klasifikácia choroby

Pneumoskleróza, ktorá sa rozvíja v pľúcnom tkanive, je klasifikovaná podľa viacerých znakov, na základe ktorých sú identifikované hlavné faktory ovplyvňujúce priebeh a vývoj ochorenia. Takže klasifikácia sa vykonáva z hľadiska prevalencie. Špecialisti v tomto prípade rozlišujú:

 • fibróza pľúcnych tkanív (súčasne existujú tkanivá rôznych typov - pľúcne a spojivové);
 • skleróza (proces postupného prechodu pľúc do spojivového tkaniva);
 • cirhóza (dochádza k porušeniu dýchacích procesov v dôsledku zhutnenia pleury a ciev).

Tiež lekári vyvinuli klasifikáciu miesta najväčšieho poškodenia pľúcneho tkaniva:

Nedávno som čítal článok, ktorý hovorí o prostriedkoch Intoxic na stiahnutie PARASITU z ľudského tela. S týmto produktom môžete zbaviť prechladnutia, problémy s dýchacieho ústrojenstva, chronickým únavovým, migrény, stresu, konštantný podráždenosť, gastrointestinálne patológie a mnoho ďalších problémov.

Nebola som zvyknutá na dôveru k žiadnym informáciám, ale rozhodla som sa skontrolovať a objednať obal. Zaznamenal som zmeny v týždni: začal som doslova lietať červami. Cítil som nával silu, prestal som kašľať, dostal som neustále bolesti hlavy a po 2 týždňoch úplne zmizli. Cítim, že moje telo sa zotavuje z vyčerpávajúcich parazitov. Skúste a vy, a ak máte záujem, potom nasledujúci odkaz je článok.

 • apikálna pneumoskleróza (tvorba spojivového tkaniva začína hornými časťami pľúc);
 • priamo na radikáli (v tejto zóne je pevná najväčšia intenzita substitučných procesov);
 • bazálna pneumoskleróza (primárne trpia bazálne oblasti pľúc).
do obsahu ↑

Etapy vývoja ochorenia

Lekári vylučujú ohniskové a difúzne stupne, charakteristické pre základnú formu ochorenia. V prípade, že sa rozšíri na obe pľúca, ide o difúzny stupeň. Je charakterizovaná tvorbou cystov v pľúcnych tkanivách. Výsledkom je narušenie procesu napájania buniek a ich dodávania kyslíkom a v dôsledku toho pokles objemu.

V prípade, že bola ovplyvnená len jedna plúca, diagnostikuje sa ohnisko ochorenia.

Tiež táto fáza môže byť veľká a málo ohnisková, v závislosti od oblasti, ktorá prechádza zmenami.

Okrem toho existujú tri štádiá choroby:

 1. Fáza kompenzácie;
 2. Etapa subkompenzácie;
 3. Štádium dekompenzácie.

Iba diagnostické opatrenia môžu nastaviť zmeny.

Symptomatológia ochorenia

Vo všeobecnosti sú príznaky bazálnej pneumofibrózy a iných typov ochorení podobné. Preto je dôležité, aby ste ich poznali, aby ste mohli včas požiadať o kvalifikovanú pomoc. Klinické štúdie umožnili rozlíšiť nasledujúce prejavy zmien v pľúcach:

 • objavenie miernej dyspnoe (najmä v ohniskovej forme);
 • postupné znižovanie fyzickej aktivity (dyspnoe je prítomné neustále, dokonca aj v pokojnom stave);
 • najprv sa objaví mierny kašeľ, po ktorom nasleduje násilný kašeľ;
 • existujú charakteristické výboje pri kašli (hlien s inklúziou hnisu);
 • človek zažíva slabosť, strata sily, apatie;
 • je závraty (útoky sa objavujú s časom niekoľkokrát za deň);
 • bolesť v hrudníku;
 • pokrývky pokožky stratia svoju prirodzenú farbu (modrá);
 • začiatok sipotov;
 • neustále klesajúca váha (v súčasnosti nie sú k dispozícii dietetické a stravovacie obmedzenia);
 • dochádza k postupnej deformácii hrudníka.

Intenzita prejavu ochorenia u každého pacienta prebieha a vyvíja individuálne. Základná forma napríklad nemusí zahŕňať hemoptýzu v symptomatológii, ale pozoruje sa zmena sfarbenia kože, kašeľ, dýchavičnosť, znížená výdrž a hmotnosť.

Fibrotická zmena, ku ktorej dochádza v pľúcnom tkanive, sa prejavuje príznakmi, ako sú:

 • plytké dýchanie;
 • rýchle dýchanie;
 • zdvíhanie membrány;
 • zmena (deformácia) v oblasti bronchiálneho stromu.

Progresia ochorenia vrátane bazálnej formy nevyhnutne vedie k vzniku stagnujúcich javov v pľúcach a nakoniec k rozšíreniu pravého srdca.

Je to porušenie jeho práce, ktoré vedie k vzniku dyspnoe, rovnako ako pýchu na nohách a rukách (prsty). Priebeh ochorenia v miernom stave sa prejavuje rozmazanými symptómami a prejavmi, nezreteľnými zmenami počas vyšetrenia.

Diagnostické opatrenia

Na identifikáciu bazálneho alebo akéhokoľvek iného typu pneumokrózy v pľúcnych tkanivách je potrebné podrobiť diagnostiku, keď sa objavia charakteristické príznaky.

Riziková skupina, ktorá by mala byť skúmaná nepretržite, zahŕňa zamestnancov podnikov, staviteľov, športovcov.

Hlavnou metódou na diagnostikovanie bazálnej formy pneumoklerózy je röntgen. Ak dôjde k zmenám, objavia sa vo forme charakteristických zón. V počiatočných štádiách vývoja ochorenia sú zmeny viditeľné iba v jednej bazálnej oblasti, potom sa ich počet zvyšuje.

Ďalšou metódou diagnostického výskumu sú funkčné pľúcne testy. Umožňujú nám určiť stupeň vývoja ochorenia - patogenézu. V prípade fokálneho vývoja jej liečba vykazuje v budúcnosti uspokojivé výsledky.

Pri difúznej terapeutickej korekcii nebude účinná. Aj vzorky môžu odhaliť typ choroby, intenzitu zmien v tkanivách, stupeň zníženia poškodených pľúc.

Navyše počas diagnostiky platí:

Ak chcete potvrdiť výsledky, lekár môže predpísať vyšetrenie na zariadení MRI alebo CT.

Proces diagnostiky nie je úplný bez testovania:

 • všeobecný krvný test;
 • skúška spúta (ak je pridelená).

Komplexná štúdia určí stupeň lézie v bazálnej oblasti a predpíše účinnú liečbu.

Liečba choroby

Po vyšetrení pacient dostane zoznam liekov a procedúr, ktoré tvoria liečbu. Je dôležité mať na pamäti, že špeciálna metóda, ktorá dokáže úplne zachrániť človeka pred chorobou, nebola vyvinutá. Všetky aktivity sú zamerané na odstránenie príčiny, ktorá sa stala katalyzátorom negatívnych procesov v pľúcnom tkanive.

Takže ak je diagnostikovaná ľahká forma radikálnej pneumokrózy, liečba bude založená na terapii zameranej na udržanie tela. Náklady sú vylúčené, hlavným pravidlom je opatrnosť. Liečba v tomto prípade je zameraná na vylúčenie výskytu nových zápalových zón.

Liečba difúzneho typu bazálnej pľúcnej pneumokrózy zahŕňa:

 • priebeh antimikrobiálnych liekov;
 • užívanie bronchodilatancií a liekov (je potrebné dostať expektoráciu);
 • odvodnenie priedušiek;
 • príjem srdcových liečiv.

V prípade, že nedošlo k pľúcnej nedostatočnosti, sú v terapii zahrnuté fyzioterapeutické postupy. Chirurgický zákrok je potrebný v pokročilých prípadoch alebo keď sú zaznamenané komplikácie.

Tiež liečba naznačuje:

 • stanovenie osobitného režimu pre tento deň;
 • strava;
 • Cvičebná terapia;
 • posilnenie imunitného systému (príjem vitamínov, vytvrdzovanie);
 • liečba kyslíkom (kyslíková terapia).

Miestnosť musí udržiavať špeciálnu mikroklímu. Optimálna teplota je +20 stupňov. Chôdza, ako aj vysielanie sú povinné.

Tradičná medicína

Ďalším prvkom liečby a prevencie je tradičná medicína. Je povolené používať v miernej forme ochorenia a v neotvorených prípadoch, ktoré sú dobre liečiteľné. Veľká časť receptov a spôsobov expozície je zameraná na liečbu bronchitídy.

Vezmite 1 polievkovú lyžičku. Lyžica výsevu ovsa nalejte 0,5 litra vody, vložte do termosky. Nechajte 12 hodín a potom vypustite kvapalinu. Výsledná infúzia sa odporúča piť v malom množstve - 50-70 ml po celý deň.

Kurz trvá až 2 týždne.

 • Sušené ovocie, nasiaknuté v čistej vode počas 8-12 hodín, majú laxatívny a diuretický účinok, ak sa jedia na prázdny žalúdok. Tento jednoduchý recept pomáha vyčistiť pľúca a zmierňuje stagnáciu.
 • Cibuľa je potrebné varenie a potom ju pretrepte cukrom. Vezmite túto zmes, ktorú potrebujete 1 polievkovú lyžičku. lyžička každé 2 hodiny. Na 1 cibuľke - 45 g cukru
 • Dôležité! Je zakázané používať recepty ľudovej medicíny bez súhlasu lekára. Samoliečba môže viac poškodiť zdravie než dobré.

  Možné dôsledky a komplikácie choroby

  Ak nevenujete dostatočnú pozornosť procesu obnovy alebo začnete chorobu, potom človek môže čeliť následkom a komplikáciám. Nebezpečenstvo pneumokrózy je to, že postihuje kardiovaskulárny systém.

  Vyvíja sa aj pľúcna nedostatočnosť - postupne sa jeho spodná časť uvoľňuje v štruktúre podobnej mäkkej hubke. V dôsledku toho existujú vážne ťažkosti, ktoré si vyžadujú okamžitú korekciu s dýchacím procesom, sekundárnou, niekedy ťažkou infekciou, ktorá minimalizuje liečbu. Všeobecný stav človeka je výrazne horší.

  Treba pamätať na to, že priemerná dĺžka života závisí priamo od včasnej liečby. Ak dodržiavate odporúčania, nespúšťajte ochorenie, zvyšuje sa pravdepodobnosť priaznivej prognózy a pozitívny výsledok terapeutickej intervencie.

  Musia sa vykonať všetky schôdzky a skončiť fázy liečby. Niekedy sa odporúča opustiť vykonanú prácu, ak je príčinou tejto choroby.

  Preto je potrebné poznať špecifické črty choroby nazývanej radikálna pneu- skleroza, pochopiť, čo to je a aké dôsledky môže byť, ak sa správne liečenie neposkytuje v procese liečby. Pre účinnú liečbu je potrebné konzultovať s odborníkom (pulmonológa). Prognóza včasnej liečby a absencia sekundárnej infekcie je pozitívna.

  Koľko žije s difúznou pneumokrózou pľúc?

  Choroba, keď je pľúcny parenchým nahradený proliferujúcim spojivovým tkanivom, sa nazýva pneumoskleróza. Patológia vedie k deformácii priedušiek, v ktorej sa veľkosť pľúc zmenšuje, funkcia dýchania je narušená, čo môže viesť k postihnutiu a dokonca spôsobiť smrť. Rozlišujte ohniskovú a difúznu formu ochorenia. Obzvlášť nebezpečná difúzna pneumokleróza pľúc, keď patologický proces zachytáva celý orgán. Choroba sa môže prejaviť bez ohľadu na vek. Najčastejšie sa to týka mužov.

  klasifikácia

  V závislosti od distribúcie pneumo-sklerózy je rozdelená na obmedzené a rozptýlené. Prvý sa nazýva miestny alebo ohniskový.

  Obmedzená pneumokleróza je reprezentovaná pľúcnym parenchýmom, ktorý je hustší, so zníženým objemom. Klinický obraz choroby je iný, ovplyvňuje príčinu patológie. Zvláštnou formou je postpneumonická pneumokleróza, keď sa pľúcna tkanina podobá externe surovému mäsu.

  Mikroskopické vyšetrenie odhaľuje ohniská hnisania, kde je prítomný fibrínový exsudát. S ohniskovou formou ochorenia, funkcia výmeny plynov spravidla netrpí. Miestny charakter je napríklad post-traumatická, infekčná, metatuberculózna pneumokleróza.

  Rozdiely v difúznej pneumokróze sa prejavujú v celkovej úprave orgánov, niekedy aj u oboch pľúc. Ich objem klesá, ventilácia klesá. Možno vznik cysty lemovanej vnútri bronchoalveolárneho epitelu. Patologické zmeny sa vyskytujú v oddeleniach umiestnených medzi alveolmi, pri tvorbe zlúčenín, ktoré interferujú s prietokom bežných ventilačných procesov.

  • Fibróza - prítomnosť pľúc a spojivového tkaniva.
  • Skleróza - keď začína byť pľúcne tkanivo nahradené spojivovým tkanivom.
  • Cirhóza je najťažší stupeň, keď sa pleurácia zahustí, čo spôsobuje porušenie dýchacieho procesu.
  • Apikálna pneumoskleróza, keď trpí horná časť pľúc.
  • Bazálna pneumoskleróza. Vývoj patológie sa vyskytuje v bazálnych oddeleniach.
  • Bazálna pneumo-skleróza - v základnej oblasti sa začne nahradiť pľúcna tkanivá.

  Druhý typ je obzvlášť nebezpečný, takže je dôležité pochopiť, kedy sú príznaky bazálnej pneumo-sklerózy, čo to je a aké dôsledky môže mať.

  video

  Video - pľúcna pneumokleróza

  dôvody

  Pneumoskleróza nie je nákazlivá a nie je prenášaná z jednej osoby na druhú. Zvyčajne je choroba dôsledkom niektorých pľúcnych patológií.

  • CHOCHP, chronická bronchitída.
  • Nevyriešená pneumónia.
  • Predĺžená pleuriséria.
  • Trauma hrudníka s poškodením parenchýmu.
  • Zahltenie akéhokoľvek cudzieho telesa do priedušiek.
  • Alveolitída, sarkoidóza pľúc.
  • Dedičné patológie.
  • Dlhodobý pobyt v miestnosti, kde je vzduch znečistený, alebo keď musíte žiť vo veľkom meste.

  Príčinou pneumoklerózy môže byť nedostatočná liečba pri liečbe týchto ochorení, hemodynamické poruchy v malom kruhu krvného obehu spôsobeného ožiarením, použitie určitých liekov. Vývoj metatuberkulóznej pneumokrózy nastáva, keď mykobaktérie vstupujú do pľúc.

  Hlavné príznaky

  Klinický obraz závisí od typu ochorenia. Lokálna pneumokróza v počiatočných štádiách je prakticky asymptomatická. Pacient môže byť rušený iba miernym kašľom s uvoľnením malého množstva spúta. Pri vizuálnej kontrole sa zistí hromadenie hrudníka. Symptómy difúznej pneumokrózy sú výraznejšie.

  Začiatok ochorenia je indikovaný nedostatkom dychu, ktorý sa prejavuje aj pri malom zaťažení. S progresiou patológie sa vyskytuje aj v stave pokoja.

  Porušenie vetrania pľúc vedie k tomu, že koža nadobúda cyanotický odtieň.

  Postupne sa kašeľ zvyšuje a pľuvanie hnisu s hnisom sa zvyšuje.

  Pacient s pneumoklerózou sa sťažuje na pretrvávajúcu bolesť v hrudi, všeobecnú slabosť, časté závraty. Možná strata hmotnosti. Často choroba sprevádza emfyzém.

  V priebehu času, tam je deformita hrudníka, existuje takzvaný Hippokratova prsty príznak - opuchnutá falanga, nechtová platnička zhrubnutie tým, že váš druh prsty paličiek. Môže spôsobiť cirhózu pľúc, v ktorom posun srdce, veľké cievy v smere tela pacienta.

  Diagnostické metódy

  Čo je pneumoskleróza a aké sú jej príznaky, radiografia ukazuje dobre. Na obrázkoch vidíte najmenšie zmeny v pľúcnom tkanive, stupeň ich prejavu a šírenia. Metóda pomáha stanoviť diagnózu, keď nie sú žiadne významné príznaky s pneumosklerózou. Na roentgenograme vytvorenom priamou a bočnou projekciou je možné zvážiť dostupný nádor v pľúcach. Pľúcny vzor a rozvetvenie priedušiek určujú veľkosť postihnutej oblasti. Známky pneumoklerózy, identifikované rádiografiou, môžu odrážať symptómy sprievodných ochorení. Normálne by sa nemalo zobrazovať spojivové tkanivo v obraze. Keď je zväčšená, na vrchole pľúcneho vzoru sa nachádza aj voština jedného z nasledujúcich druhov: malá, stredná alebo hrubá. Takýto vzor znamená prítomnosť zápalu alveol.

  Ak existuje potreba študovať intralobulárne spojivové tkanivo, určiť rozsah jeho poškodenia spolu s rádiografiou, vykoná sa tomografická štúdia.

  Metódy na identifikáciu ochorenia nie sú obmedzené na hardvérové ​​techniky. Pomáha stanoviť diagnózu funkcie vonkajšieho dýchania. Pomáha identifikovať poškodenie pľúcnej difúzie a poškodenie vetrania. Na tento účel sa používa spirografia. Metóda je jedným z najvhodnejších. Na diagnostiku nie je potrebné zavádzať do dýchacích ciest rôzne nástroje. Spirografia umožňuje odhadnúť veľa informatívnych parametrov vydychovaného vzduchu - jeho rýchlosť, objem, ako aj respiračnú frekvenciu, kapacitu pľúc.

  Liečebná terapia

  Pri liečbe pneumokrózy je potrebné sa obrátiť na odborníka na pľúca. Ak v blízkosti nie je takýto špecialista, terapeut vám môže pomôcť. V prítomnosti zápalových procesov v pľúcach alebo akýchkoľvek komplikácií je potrebná hospitalizácia. Hlavným cieľom liečby v difúznej forme je odstrániť príčinu, ktorá spôsobila chorobu. Ohnisková pneumoskleróza v porovnaní s difúziou prebieha takmer bez symptómov a nie vždy vyžaduje liečbu. Zvyčajne sa vykonávajú iba preventívne opatrenia. Pri exacerbácii môžu byť použité expektoranty, bronchodilatátory, antimikrobiálne látky.

  Liečba liekov zahŕňa použitie glukokortikoidov - liekov, ktoré majú podobný účinok ako hormóny kôry nadobličiek. Vzhľadom na to, že takéto činidlá spôsobujú predčasné starnutie kolagénových vlákien, je liek predpísaný v minimálnej dávke. Navyše sa používa penicilamín, ktorý má protizápalový účinok.

  Ak sa vyskytne súbežná pneumokleróza srdcového zlyhania, pacientovi by sa mali podať glykozidy srdca. Ak je diagnostikovaná difúzna forma ochorenia, je potrebný priebeh vitamínov B6, E, anabolických a angioprotektantov.

  Pozitívne pôsobenie v tejto chorobe poskytne také aktivity, ako je lekárska gymnastika, masáže, fyzioterapia. Jedným z najúčinnejších je kyslíková terapia - liečba kyslíkom.

  Takéto typy pneumosklerózy, ako je cirhóza, fibróza, sprevádzané hnisavosťou pľúcneho tkaniva, vyžadujú chirurgickú intervenciu. Ak sú difúzne zmeny príliš závažné, je potrebná transplantácia pľúc.

  Ľudové opravné prostriedky

  Už pred mnohými rokmi ľudia vedeli o pneumoskleróze pľúc, o tom, čo je a ako s ním zaobchádzať. K pomoci prišli rôzne prostriedky tradičnej medicíny.

  • Tinktura z aloe. Rastlina má širokú škálu liečebných vlastností, čo sa vysvetľuje vysokým obsahom vitamínov A, C a E v aloe. Zúčastňujú sa metabolických procesov, syntézy hormónov, stimulujú rast nových buniek, pomáhajú bojovať proti patogénnym mikroorganizmom, obnovujú sliznice. Aloe má pozitívny účinok na celé telo vďaka svojim základným stopovým prvkom. Ak chcete vytvoriť tinktúru, mlejte 5 listov rastliny, pridajte 2 polievkové lyžice tekutého medu a 2 šálky červeného vína. Výsledná kompozícia sa podáva pacientovi na lyžičke pol hodinu pred jedlom. Uložte hotový produkt odporúčaný v chladničke.
  • Cibuľový vývar. Nakrájajte nakrájanú cibuľu na cukrový sirup a nakrájajte na slabom ohni, až kým nestratí farbu. Táto droga sa užíva až 8-krát denne. Ďalší recept na cibuľový vývar zahŕňa varenie na vode alebo mlieku.
  • Odvar z eukalyptu. Používa sa na inhaláciu, čo prináša úžasný výsledok. Dýchanie sa obnoví, postupne sa rozpustí všetok hlien. Látky, ktoré tvoria eukalypt, pomáhajú zbaviť sa patogénnych mikroorganizmov, bránia vzniku hnilobných formácií. Ak chcete získať vývar, vezmite niekoľko listov, nakrájajte a vylejte 500 ml vriacej vody. Trvá to trvať asi 20 minút.
  • Ovesné zrná. To sa dá nazvať obyčajnou ovsenou kašou, ktorá je nielen lahodnou, ale aj nezvyčajne užitočnou miskou. Oves obsahuje potrebné množstvo vitamínov, mikroelementov, čo vysvetľuje jeho účinnosť pri liečbe pľúcnych ochorení.

  Môžete použiť spracované a prírodné zrná, zhromaždené priamo z poľa. Po ich dôkladnom opláchnutí večer nalejte do vody (1 liter vody na pohár zrna) a nechajte ju cez noc, keď sa napučia. Ráno vriec, kým sa úplne neodparí, neabsorbuje sa v nočnej tekutine. Dajte pacientovi takú kašu na malé porcie pred každým jedlom.

  Že prostriedky pripravené podľa predpisov tradičnej medicíny priniesli pozitívny výsledok, mali by byť prijaté pravidelne a dlho. Predbežne je potrebné konzultovať s lekárom.

  Dôležité pre pneumofibrózu sa podáva potravine. Zvlášť vhodné sú sušené marhule a hrozienka, ktoré môžu zriediť stagnáciu, ktorá sa hromadí v prieduškách. Pri pravidelnom používaní týchto produktov sa organizmus ako celok zotavuje. Imunitný systém je posilnený, metabolizmus je normalizovaný, pečeň čistí. Rovnaký účinok má med. Užíva sa perorálne a používa sa na masáž.

  Prognóza ochorenia a preventívne opatrenia

  Je ťažké povedať, koľko žije s pneumokrózou. Ďalšia prognóza a očakávaná dĺžka života pre túto chorobu závisí od štádia, v ktorom bola zistená, a od včasných opatrení. Neprítomnosť liečby môže viesť k vzniku srdcového zlyhania. S porážkou spodných častí pľúc sa stáva ako porézna huba, dýchanie je ťažké, v dôsledku čoho sa stav zhoršuje a človek môže čeliť postihnutiu. Liečba, ktorá sa začala v počiatočnom štádiu, poskytuje priaznivú prognózu, ak sú prísne dodržiavané všetky predpisy lekára.

  Ak chcete zabrániť ochoreniu a neplatíte, pomôže vám zdravý životný štýl, výživa, dlhé prechádzky na čerstvom vzduchu, najmä v lese alebo pozdĺž pobrežia. Pri práci v miestnosti, kde je vzduch znečistený, je potrebné používať osobné ochranné prostriedky.

  Jednou z najdôležitejších podmienok prevencie je odmietanie fajčiť. Ak žijete v oblasti s vysokým stupňom znečistenia životného prostredia, je žiaduce zmeniť miesto pobytu. Rastové vyšetrenie každoročne pomôže zistiť chorobu v počiatočnom štádiu a začať liečbu včas.

  pneumosclerosis

  Pneumoskleróza je ochorenie pľúc, v ktorom je pľúcny parenchým nahradený spojivovým tkanivom. Pneumoskleróza sa môže vyvinúť nezávisle a na pozadí iných patologických procesov. Táto choroba je diagnostikovaná vo všetkých vekových kategóriách, u mužov je náchylná na pneumoklerózu viac žien, čo súvisí s častejším a dlhotrvajúcim vystavením nepriaznivým faktorom.

  Pľúca sú spárované orgány, ktoré dýchajú. V pľúcach dochádza k výmene plynov medzi vzduchom, ktorý sa nachádza v parenchýme a krvi prúdiacej pľúcnych kapilár. Pľúca sú umiestnené v dutine hrudnej, ľavá pľúca je rozdelená na dve časti, a právo troch lalokov. Každá frakcia sa skladá zo svetelných segmentov, ktoré sú umiestnené v strede tepny a priedušiek, v spojivovom tkanive septa medzi segmenty sú žily, v ktorých nastáva prietok krvi. Pľúcneho tkaniva v segmente sa skladá z lalôčikov pyramídový tvar, ktorého vrchol, ktorý zahŕňa priedušky tvoriaci lalok 18-20 koncové priedušničky. Každý priedušničkách končí takzvané Acino s kapacitou 20-50 dýchacích bronchioly, ktoré sú rozdelené do alveolárnych kanálikov a alveol husto bodkovaného - hemisférickej výstupky pozostávajú z spojivového tkaniva a elastických vlákien, a v ktorom výmena plynov prebieha medzi krvou a okolitého vzduchu.

  Pri absencii klinických prejavov v aktívnej terapii nie je nutné, hlavnou vecou pri liečbe pneumokrózy je v tomto prípade odstránenie etiologických faktorov.

  Proliferácia spojivového tkaniva, napr. E. pľúcna fibróza, bronchiálna vedie k deformácii, zhustenie a ohyby pľúcneho tkaniva s rozvojom pľúcnych funkčných porúch. Respiračné povrch sa postupne znižuje poškodenie pľúc dochádza emfyzém, pľúcneho tkaniva je transformovaný za vzniku bronchiektázie vyvíjať nepravidelnosti v pľúcnom obehu, nasledované tvorbou pľúcnej hypertenzie.

  Príčiny a rizikové faktory

  Pneumoskleróza pľúc sa vyvíja na pozadí nasledujúcich ochorení:

  • chronická bronchitída sprevádzaná peribronchitídou;
  • pneumónia (najmä stafylokokové, ktoré sú sprevádzané nekróza pľúcneho parenchýmu a abscesu);
  • bronchiekálna choroba pľúc;
  • dlhotrvajúca exudatívna pleurinizácia;
  • alergická alveolitída;
  • idiopatická fibrotizujúca alveolitída;
  • stagnácia v pľúcach (najmä pri poruchách mitrálnej chlopne);
  • tuberkulóza pľúc a pleury;
  • syfilis;
  • systémové ochorenia spojivového tkaniva;
  • systémové hubové infekcie.

  Rizikové faktory zahŕňajú:

  • genetická predispozícia;
  • dlhodobé skúsenosti s fajčením;
  • dlhá vdýchnutie priemyselného prachu a / alebo plynov;
  • traumy pľúc;
  • cudzie telá v pľúcach;
  • zlyhanie ľavej komory srdca;
  • stavy imunitnej nedostatočnosti;
  • vplyv na telo ionizujúceho žiarenia;
  • užívajúc niekoľko liekov.

  Formy choroby

  V závislosti od etiologického faktora pneumóza trvá tieto formy:

  • Postnekrotická;
  • obehový;
  • dystrofné;
  • post-poburujúce.

  V závislosti od prevládajúcej štruktúry postihnutých štruktúr je izolovaná pneumoskleróza:

  • peribronchiálním;
  • alveolar;
  • perilobulyarny;
  • intersticiálna;
  • perivaskulárnej.

  S porážkou veľkých častí pľúc pľúcnej fibrózy vyskytovať indikácie k operácii, atrofovaly časť pľúc, ktoré majú byť odstránené.

  V závislosti od stupňa expresie výmeny pľúcneho parenchýmu za spojivové tkanivo sa rozlišujú:

  • pneumofibróza - zanedbateľná náhrada pľúc spojovacím tkanivom, výmena plynov netrpí alebo trpí zanedbateľne;
  • v skutočnosti pneumokleróza - nahradenie pľúcneho parenchýmu za spojivové tkanivo vedie k výraznému poškodeniu funkcie pľúc;
  • pnevmotsirroz - spojivového tkaniva úplne nahrádza pľúcnych štruktúr (priedušiek, ciev a pľúcnych mechúrikov), dôjde k tesnenie pleurálnej, ofset do postihnutej strany mediastinálnych orgánov.

  Podľa stupňa šírenia pneumokrózy:

  • obmedzené (lokálne, zamerané) - náhrada pľúc spojivom;
  • difúzna - úplná náhrada veľkej plochy pľúc alebo oboje ľahkou spojivovou tkanivou.

  Obmedzená pneumokleróza môže byť naopak malopriemyselná alebo s veľkým ohniskom.

  V závislosti od miesta najväčšieho poškodenia pľúcneho tkaniva sú:

  • apikálna pneumoskleróza - náhrada za spojivové tkanivo začína hornými časťami pľúc;
  • bazálna pneumoskleróza - najväčšia intenzita substitučných procesov sa pozoruje v bazálnej zóne pľúc;
  • bazálna pneumokróza - primárne postihnuté sú bazálne segmenty pľúc.

  Symptómy pneumokrózy

  Pre obmedzenú pneumoklerózu je charakteristický dlhodobý kašeľ s uvoľnením malého množstva spúta, telesná teplota zvyčajne zostáva v normálnych hraniciach. Pri projekcii lézie sa pozoruje depresia v hrudníku.

  Symptómy pľúcnej fibrózy rozptýlených formách: kašeľ, spúta zmesi s hnisu, dýchavičnosť (spočiatku dochádza pri fyzickej námahe, a ďalej v pokoji), tachykardia, tachypnoe.

  U pacientov s pľúcnou fibrózou pod stráviteľnosť živín, Okrem toho, vzhľadom k poklesu koncentrácie kyslíka v krvi sa zvyšuje riziko gastritídy, žlčníka, žalúdka, vred.

  S progresiou patologického procesu sa kašeľ zintenzívni, stáva sa nepríjemným, s hojným hnisavým výbojom. Kožné kryty získajú cyanotickú farbu, prsty a nohy sú deformované ako palička (prsty Hippokrates). Bolesť v bolesťou na hrudi, slabosť, únava, zníženie telesnej hmotnosti, atrofia medzirebrové svaly, posunutie srdce, priedušnice a veľkých ciev v postihnutej strane. V difúznym pnevmoskleroze, ktorá sa vyvinula na pozadí hemodynamické nestability, pľúcnym obehu, prejavov pľúcnej srdca (dýchavičnosť, bolesť srdca, opuch krčných žíl, a tak ďalej. D.).

  Keď pnevmotsirroze čiastočná atrofia prsné svaly, zvraštil medzirebrové priestor, hruď deformita, výraznejší posun mediastina orgánov na postihnutej strane, prudké oslabenie dýchanie. Auskultácia počuje suché a mokré chrastítka, zatiaľ čo perkusie - tupý zvuk.

  diagnostika

  Ak chcete urobiť diagnózu, je dôležité zhromažďovať sťažnosti a anamnézu, ako aj množstvo ďalších štúdií.

  V priebehu fyzickej diagnostiky sa v postihnutej oblasti vyskytuje oslabené dýchanie, otupenosť perkusného zvuku, dýchavičnosť (suchá alebo mokrá). V prípade difúznej pneumoklerózy sa určujú malé bublinky, suché rozptýlené sipot, obmedzenie pľúcnej rezervy, rigidné vezikulárne dýchanie.

  Spirografia odhaľuje pokles vitálnej kapacity pľúc, nútenú vitálnu kapacitu pľúc, index Tiffno. Pri bronchografii sa určuje odchýlka a konvergencia priedušiek, deformácia stien, zúženie alebo nedostatok malých priedušiek.

  X-ray snímku polymorfné, pretože ukazuje nielen prejavom pľúcnej fibrózy, ale aj komorbidity.

  Prognóza závisí od rýchlosti rozvoja srdcového a respiračného zlyhania.

  Typický zosilnenie a deformácie pľúcnej vzor pozdĺž konárov bronchiálnej stromu (s bazálnej pnevmoskleroze zisk vzoru pozorované v bazálnych pľúcnych segmentoch s apikálnej a bazálnej - v hornej časti a koreňovej zóny, v tomto poradí) v dôsledku deformácie steny priedušiek a pľúcnych cyklických mesh vzor. Zmenší sa veľkosť postihnutých pľúc. Ak chcete získať úplný obraz sa vykonáva RTG hrudníka v dvoch projekciách - priamy a bočné.

  Bakteriologické vyšetrenie sputa sa vykonáva antibiotikogramom, všeobecnými testami krvi a moču.

  Na účely určenia diagnózy možno predpísať počítačové a / alebo magnetické rezonančné zobrazovanie.

  Liečba pneumoklerózy

  Pri absencii klinických prejavov v aktívnej terapii nie je nutné, hlavnou vecou pri liečbe pneumokrózy je v tomto prípade odstránenie etiologických faktorov.

  Prítomnosť akútneho zápalového procesu v pľúcach alebo vznik komplikácií môže byť indikáciou pre hospitalizáciu pacienta v pľúcnej nemocnici. Pri zvýšenej telesnej teplote sa u pacientov ukáže odpočinok v posteli.

  Lieková terapia je použitie mukolytických liekov, bronchospazmolytických liekov, imunosupresívnych liekov. Pri zlyhaní obehu sa predpisujú srdcové glykozidy. Pri súbežnej bronchitíde sa predpisuje pneumónia, bronchiektáza, protizápalové a antibakteriálne lieky.

  Na zlepšenie drenáže bronchiálneho stromu sa vykonávajú lekárske bronchoskopie. V počiatočných štádiách ochorenia je účinná liečba pneumokrózy pomocou kmeňových buniek.

  Choroba je diagnostikovaná vo všetkých vekových kategóriách, muži sú náchylní na pneumoklerózu viac žien.

  U pacientov s pľúcnou fibrózou pod stráviteľnosť živín, Okrem toho, vzhľadom k poklesu koncentrácie kyslíka v krvi sa zvyšuje riziko gastritídy, žlčníka, žalúdka, vred. Preto dôležitým článkom v liečbe je strava. Odporúčaný režim čiastočného napájania. Diéta by mala byť vysokokalorická a ľahko stráviteľná. Alkohol, kyslé, ostré, slané, údené, mastné potraviny a tiež huby sú úplne vylúčené. S rozvojom pľúcneho srdca je množstvo tekutiny obmedzené, aby sa zabránilo opuchu a zníženie zaťaženia srdca.

  S cieľom stabilizovať dýchanie ukázané terapeutické cvičenie (najmä dýchacie cvičenia a plávanie), odporúča masáž hrudníka. Efektívne rehabilitácia: elektroforézy s liekmi, kyslíkovú terapiu, diatermia alebo induktometriya v oblasti hrudníka, ultrazvuk, ultrafialového žiarenia alebo použitie Solux lampy.

  S porážkou veľkých častí pľúc pľúcnej fibrózy vyskytovať indikácie k operácii, atrofovaly časť pľúc, ktoré majú byť odstránené. Ak sa prejavia difúzne zmeny, môže sa vyžadovať transplantácia pľúc.

  Možné komplikácie a následky

  Pľúcna fibróza môže byť komplikovaná artériovej hypoxémie, chronického respiračného zlyhania, pľúcne emfyzém, pľúcne ochorenia srdca, zhubných nádorov, pridaním sekundárnou infekciou (vrátane mykotického, tuberkulózne pôvodu), pacienta invalidity a úmrtia.

  výhľad

  Prognóza závisí od rýchlosti rozvoja srdcového a respiračného zlyhania. Pri včasnej diagnóze a správne zvolenej liečbe je prognóza vo všeobecnosti priaznivá.

  Pneumoskleróza sa môže vyvinúť nezávisle a na pozadí iných patologických procesov.

  Ak sa objavia komplikácie, prognóza sa zhorší.

  prevencia

  Aby sa zabránilo vzniku pneumokrózy, odporúča sa:

  • včasná liečba ochorení, ktoré môžu viesť k pneumokrúzii;
  • odmietanie zlých návykov (vrátane vyhýbania sa pasívnemu fajčeniu);
  • ročná profylaktická fluorografia;
  • odmietnutie iracionálneho používania liekov;
  • zvýšenie imunity: racionálna výživa, dostatočná fyzická aktivita, primeraný oddych;
  • vyhýbanie sa pľúcnemu traumu.

  Pneumoskleróza pľúc

  Termín "fibróza" liek sa používa viac s 1819 ako prvá zaviesť ju v každodennom živote Laennec, takže je popísať stav pacienta, ktorý má steny priedušiek, zvýšená časť bola poškodená. Koncept spojil dve grécke slová - pľúca a kondenzácia.

  Čo je pneumoskleróza pľúc?

  Pľúcna fibróza - to nie je abnormálne zvýšenie veľkosti spojivového tkaniva, ktorá môže nastať v pľúcach (pľúcne), osoby v dôsledku zápalu, dystrofické procesu. Zóny postihnuté takým tkanivom strácajú elasticitu, pozorujú sa patologické zmeny štruktúry priedušiek. Pľúcne tkanivo je zvrásnené a zhutnené, orgán nadobúda hustú, bezvzduchovú konzistenciu, dochádza k stlačeniu. Najčastejšie choroba, ktorej čelia predstavitelia mužov (ale nie sú chránení a ženy), veková skupina nehrá úlohu.

  Príčiny pneumokrózy

  Existujú choroby, ktorých nedostatok včasnej a adekvátnej terapie môže viesť k vývoju pacienta s pneumokrózou:

  pneumónia (infekčná, aspiračná, vírusová);

  radiačná terapia (v boji proti rakovine);

  alveolitída (fibrotizujúca, alergická);

  poškodenie stien krvných ciev (granulomatóza);

  chronický reflux gastroezofágu;

  poškodenie hrudnej kosti, traumy parenchýmu pľúc;

  genetická predispozícia (pľúcne ochorenia);

  exudatívna pleuriséria (ťažká forma, predĺžený priebeh);

  cudzí prvok v prieduškách.

  Ochorenie sa môže spustiť aj pri užívaní viacerých liekov (apressin, cordaron). Okrem toho sa za rizikové faktory považujú škodlivé návyky (fajčenie), zlá ekológia (žijúca v nebezpečnej zóne).

  Existujú aj profesie, ktorých vlastníci sú v skupine so zvýšeným rizikom. Škodlivá výroba, bane sú miesta, kde sa darí škodlivé plyny a prach. Nebezpečenstvo ohrozuje rezbárov na skle, staviteľov, brúsky a tak ďalej.

  Symptómy pneumokrózy

  Hlavné príznaky pľúcnej pneumokrózy sú prejavy choroby, ktorej výsledkom je.

  Môžu sa vyskytnúť aj nasledujúce príznaky, ktoré naznačujú potrebu okamžite navštíviť lekára:

  dýchavičnosť, ktorá nadobudne trvalý charakter, ktorá pretrváva aj v stave nečinnosti;

  silný kašeľ sprevádzaný sekrétmi, ktoré majú formu mukopurulentného sputa;

  chronická únava, slabosť, záchvaty závratmi;

  cyanóza kože;

  deformácia hrudníka;

  ťažká pľúcna insuficiencia;

  falanga prstov, pripomínajúca paličky (prsty Hippokrate);

  dýchavičnosť s auskultáciou (suchá, malá bublina).

  Závažnosť príznakov ochorenia priamo závisí od množstva patologického spojivového tkaniva. Menšie prejavy sú hlavne charakteristické pre obmedzenú pneumokrózu.

  Druhy pneumokrózy

  Pri intenzite rozšírenia v pľúcnom parenchýme spojivového tkaniva je bežné rozlíšiť nasledujúce typy pneumokrózy:

  Fibróza. Je charakterizovaná interpozíciou spojivového a pľúcneho tkaniva u pacienta.

  Skleróza. Existuje nahradenie pľúcneho parenchýmu spojivovým tkanivom, deformácia jeho štruktúry.

  Cirhóza. Pleurálne zhutnenie, výmena ciev, priedušiek a alveolov s kolagénom, poruchy funkcie výmeny plynov. Táto fáza sa považuje za najnebezpečnejšiu.

  V mieste lézie sa rozlišujú tieto typy ochorení:

  Ak sa u pacienta objaví intersticiálna pneumokróza, s najväčšou pravdepodobnosťou je jeho zdrojom intersticiálna pneumónia. Hlavným cieľom spojivového tkaniva sa stáva miesto nachádzajúce sa vedľa priedušiek, ciev a medzipriestorových septa tiež trpí.

  Peribronchiálny vzhľad sa často stáva výsledkom priebehu chronickej bronchitídy. Pre túto formu je typické zachytenie oblasti obklopujúcej pacientove priedušky, dochádza k vzniku spojivového tkaniva namiesto pľúc. Toto ochorenie vo väčšine prípadov hlási len kašeľ, po chvíli sa môže dostať spúta výtoku.

  Perivaskulárna pneumokleróza znamená poškodenie oblasti okolo krvných ciev. Perilobulárne vedie k lokalizácii lézií pozdĺž interlobulárnych tkanív.

  Pneumoskleróza je tiež rozdelená na druhy, v závislosti od toho, ktorá choroba poskytuje jej šírenie.

  Rozlišujú sa tieto skupiny:

  skleróza pľúcneho tkaniva;

  Okrem toho sa berie do úvahy prevalencia difúznej pneumoklerózy s obmedzenou chorobou.

  Obmedzená forma je zasa rozdelená na miestne a ohniskové:

  Miestna pneumokróza môže byť prítomná v ľudskom tele dlhú dobu, bez príznakov. To môže byť zistené len jemné bublina rales a tvrdé dýchanie pri počúvaní. Tiež diagnóza röntgenových lúčov pomôže, obrázok zobrazí oblasť komprimovaného pľúcneho tkaniva. Príčinou pľúcnej insuficiencie sa táto forma nemôže stať.

  Zdrojom ohniskového druhu je absces pľúc, čo vedie k porušeniu pľúcneho parenchýmu. Príčinou môžu byť aj jaskyne (tuberkulóza). Je možné zvýšiť spojivové tkanivo, poraziť existujúce a už vyliečené ložiská.

  Difúzna pneumokróza pľúc

  Cieľom difúznej pneumokrózy môže byť nielen jeden pľúc (vľavo alebo vpravo), ale aj obidva. Je pravdepodobné, že výskyt cýst v pľúcach a možné patologické zmeny, ku ktorým dochádza v prípade ciev. Kvalita kŕmenia pľúcneho tkaniva kyslíkom sa zhoršuje, ventilačné procesy sú narušené. Difúzna forma môže spôsobiť vznik "pľúcneho srdca". Pre tento stav je charakteristická rýchla expanzia pravého srdca spôsobená zvýšeným tlakom.

  Anatómia pľúc s difúznou pneumo-sklerózou podlieha týmto zmenám:

  Kolagenácia pľúc - namiesto dystrofie elastických vlákien sa objavujú veľké plochy kolagénových vlákien.

  Objem pľúc klesá, štruktúra je deformovaná.

  Dutiny (cysty) lemované bronchoalveolárnym epitelom sa objavujú.

  Hlavné príčiny vývoja tejto choroby sú zápalové procesy, ktoré sa vyskytujú v hrudníku. Ich zdroj môže byť odlišný - tuberkulóza, chronická pneumónia, choroba z ožiarenia, vplyv chemických látok, syfilis, poškodenie hrudníka.

  Vzdialenosť od vždy difúznej pneumokrózy varuje pred sebou špecifické príznaky. Pacient môže mať dýchavičnosť, ktorá sa najskôr objavuje len kvôli únavu, tvrdej práci, športovému tréningu. Potom prichádza fáza, keď sa objaví dýchavičnosť a v pokojnom stave, počas pokoja. Tento príznak je nie je jediný možný ako kašeľ (suchý časť), konštantný stále bolesti v oblasti hrudníka.

  Tiež také prejavy ako ťažké povzdych, cyanóza kože, nedostatok kyslíka. Pacient môže prudko schudnúť, cítiť konštantnú slabosť.

  Bazálna pneumoskleróza

  Najčastejšie zdrojom radikálnej pneumokrózy je bronchitída, ktorá má chronickú formu. "Záchvaty" choroby sú schopné sa stáť otravou škodlivými látkami, zápalom pľúc, tuberkulózou. Vývoj choroby spravidla prebieha na pozadí zápalových procesov, dystrofie. Charakteristické znaky - strata elasticity postihnutej oblasti, nárast veľkosti spojivového tkaniva, ktorý sa vyskytuje v bazálnych oblastiach pľúc. Tiež sa pridáva porušenie výmeny plynu.

  Bazálna pneumoskleróza

  Ak je pľúcne tkanivo nahradené spojivom hlavne v bazálnych častiach, tento stav sa nazýva bazálna pneumokleróza. Jedným z hlavných zdrojov tohto ochorenia je nižší laločný zápal pľúc, je možné, že pacient musel čeliť tejto chorobe niekedy. Rôntgenový lúč ukáže zvýšenú jasnosť tkanív bazálnych sekcií a posilňuje vzor.

  Liečba pľúcnej pneumokrózy

  V prítomnosti príznakov fibrózou mať istotu, aby si stretnutie s terapeutom alebo pulmologem. Spôsoby liečenia sa určujú podľa štádia, v ktorom sa choroba nachádza. Počiatočná mierna forma, ktorá nie je sprevádzaná vážnymi príznakmi, nepotrebuje aktívnu liečbu. Vzhľadom na to, že pneumokleróza vo väčšine prípadov pôsobí ako sprievodná choroba, je potrebné liečiť jej zdroj.

  Kmeňové bunky

  Inovatívnym spôsobom boja proti pneumokróze je bunková terapia. Kmeňové bunky sú prekurzormi všetkých buniek v ľudskom tele. Ich jedinečnými "talentmi" je schopnosť transformovať sa do iných buniek. Táto kvalita sa aktívne využíva v bunkovej terapii zameranej na pneumosklerózu pľúc.

  Po intravenóznej injekcii kmeňové bunky prechádzajú krvou do postihnutého orgánu. Potom nahradia choré tkanivá. Súčasne sa aktivuje imunitná ochrana tela, aktivujú sa metabolické procesy. Normálna pľúcna tkanivá sa znovuzrodia.

  Účinnosť bunkovej terapie závisí od obdobia jej začiatku. Odporúča sa začať liečbu skôr, než sa všetky pľúca zachytia procesom fibrózy. Úspech závisí aj od dostupnosti zdravej tkanivovej platformy, ktorá je potrebná na to, aby bunky bezpečne upevnili a začali procesy rekonštrukcie.

  Liečba kmeňovými bunkami normalizuje metabolické procesy, ktoré prebiehajú v tele pacienta s pneumokrózou. Funkcie endokrinného, ​​imunitného a nervového systému sú obnovené. Taktiež bunky produkujú účinný protinádorový účinok. Zranený orgán v dôsledku terapie získa stratovú funkčnosť, stáva sa zdravým.

  Výsledkom "bunkovej" liečby je obnovenie štruktúry pľúc, strata dýchavičnosti a suchý kašeľ, ktoré boli hlavnými príčinami večného trápenia pacienta. Bezpečnosť a účinnosť terapie bola preukázaná viacerými štúdiami.

  Kyslíková terapia

  Kyslíková terapia je moderná terapeutická technika založená na pacientovi, ktorý dýcha v zmesi kyslíka a plynu. Tento postup umožňuje kompenzovať nedostatok kyslíka, ktorý sa vytvoril v tele. Jedným z hlavných indikácií je pľúcna pneumokróza.

  Plyn, ktorý je nástrojom kyslíkovej terapie, je nasýtený kyslíkom v rovnakom objeme, ktorý sa koncentruje v atmosférickom vzduchu. Dodávanie plynu sa najčastejšie vykonáva pomocou nasálnych (intranazálnych) katétrov, alebo môžu byť:

  masky (orálne a nazálne);

  rúrky (tracheostómia, intubácia);

  Vďaka kyslíkovej výžive dochádza k aktívnej regenerácii bunkového metabolizmu.

  Liečebná terapia

  Ak je priebeh pneumokrózy sprevádzaný zápalovými exacerbáciami (pneumónia, bronchitída), pacientovi sú predpísané lieky:

  Ak je pneumoskleróza závažná, dochádza k rýchlemu progresiu ochorenia, lekári spájajú glukokortikosteroidy. Kurzová terapia, ktorá poukazuje na použitie hormonálnych liekov v malých dávkach, sa praktizuje na zastavenie zápalového procesu, na potlačenie proliferácie spojivového tkaniva. Často sa tieto lieky kombinujú s imunosupresívnymi liekmi. Možno predpísať aj anabolické a vitamínové prípravky.

  Na to, aby lekárske ošetrenie bolo najúčinnejšie, sa používa terapeutická bronchoskopia. Táto manipulácia vám umožňuje podávať lieky priamo do bronchiálneho tkaniva, odstrániť stagnujúci a zápalový obsah bronchopulmonálneho systému.

  fyzioterapia

  Ak má pacient pneumosklerózu, môže mu byť predpísaná fyzioterapia. Úlohou fyzioterapeutických postupov je v tomto prípade zvládnutie syndrómu v neaktívnej fáze, stabilizácia procesu v aktívnej fáze.

  Pri absencii pľúcnej insuficiencie sa uvádza ionoforéza s chloridom vápenatým, novokainom. Môže sa predpísať aj ultrasonografia s novokainom. Ak je ochorenie v kompenzovanom štádiu, odporúča sa vykonať induktometriu a diatermiu v oblasti hrudníka. Pri zlom oddelení spúta sa používa Vermeelov systém (elektroforéza s jódom) s podvýživou, ultrafialovým ožiarením. Menej účinnou alternatívou je ožarovanie lampou solux.

  Ak je to možné, odporúča sa kombinovať fyzioterapiu s klimatickými ošetreniami. Pacienti s pneumo-sklerózou majú odpočinok na pobreží Mŕtveho mora. Miestne podnebie má liečivý účinok na postihnutý organizmus.

  Terapeutická telesná výchova

  Hlavnou úlohou, ktorú uľahčujú terapeutické fyzické cvičenia, je posilnenie respiračného svalstva. Triedy sú nevyhnutne vykonávané pod prísnym dohľadom profesionálnych inštruktorov, amatérske výkony môžu radšej ublížiť.

  Kompenzovaná pneumokleróza je indikátorom respiračnej gymnastiky. Každé cvičenie by sa malo vykonávať bez napätia, pridržiavať sa pomalého alebo stredného tempa, postupne zvyšovať zaťaženie. Najlepším miestom pre triedu je ulica, čerstvý vzduch zvyšuje účinnosť cvičení. Existujú kontraindikácie terapeutického telesného tréningu - vysoká teplota, ťažká forma ochorenia, násobná hemoptýza.

  Pri kompenzácii patologického procesu môžu pacienti prepojiť niektoré športy. Pneumoskleróza, veslovanie, korčuľovanie a lyžovanie sú užitočné. Lekári často odporúčajú masáž na hrudi. Pomocou postupov sa eliminujú stagnujúce javy tvorené v pľúcnom tkanive. Masáž zlepšuje stav srdca, priedušiek, pľúc, zabraňuje vzniku pľúcnej fibrózy.

  Operatívny zásah

  Radikálna zásah môže byť vhodné v prípade, že pacient má miestna forma ochorenia je deštrukcia pľúcneho tkaniva, absces pľúcneho parenchýmu, fibróza a cirhóza pľúc. Podstata liečby je chirurgické odstránenie postihnutej oblasti pľúcneho tkaniva.

  Preventívne opatrenia

  Zabrániť pneumokróze je vždy jednoduchšie, než sa nakoniec zbaviť. Najdôležitejšou vecou je včasná liečba pneumónie, tuberkulózy, bronchitídy, nachladnutia. Budú tiež užitočné tieto akcie:

  odmietanie fajčiť;

  zmena práce s častou interakciou s pracovnými rizikami;

  minimalizovanie spotreby alkoholických nápojov;

  pravidelné dýchacie cvičenia, gymnastika;

  vyvážená výživa, príjem vitamínových komplexov;

  časté prechádzky vo vzduchu;

  ročná rádiografia.

  Ukončenie fajčenia je najdôležitejšou položkou na tomto zozname. Cigarety vážne zhoršujú stav pľúc, prispievajú k rozvoju respiračných ochorení.

  Ak je zistená fibróza včas, s výhradou vhodnej liečby, pacient striktne dodržiavať všetky odporúčania lekára a žiť zdravým životným štýlom, bude choroba môcť vyhrať.

  Sa Vám Páči O Bylinkách

  Sociálne Siete

  Dermatológia